f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

        Nasze aktualne prace 
                  
         

Wykonanie kolumn CMC na potrzeby inwestycji
"Budowa Centrum Sportów Wodnych” w Chełmie.

Wykonanie kolumn w technologii CMC na potrzeby inwestycji
"Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu DK15".

Wykonanie wzmocnienia podtorza
kolejowego na szlaku
Brzesko-Okocim-Biadoliny

O firmie

Firma Franki Fundamenty S.A. w Poznaniu wywodzi swą działalność i tradycje od firmy, założonej w Belgii w 1911 roku zajmującej się nowatorską na owe czasy działalnością inżynierską w zakresie geotechniki zastosowań specjalnych. Do chwili obecnej podczas ponad stuletniej działalności firma Franki Fundamenty wyspecjalizowała się przede wszystkim w zakresie tzw. głębokiego fundamentowania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża oraz zabezpieczenia skarp i nasypów. 

Już w 1936 roku istniała w Polsce filia firmy belgijskiej pod nazwą „PALE FRANKI”.

W okresie powojennym firma Franki pojawiła się na polskim rynku budowlanym  w dniu 1 lutego 1999 jako spółka Travaux Speciaux Franki Sp. z o.o. w Poznaniu, przejmując działalność i wszystkie składniki majątkowe łącznie z zatrudnionymi pracownikami po Przedsiębiorstwie Budowlanym „Harvey” w Poznaniu. Spółka Travaux Speciaux Franki (później Franki Fundamenty Sp. z o. o.) była własnością w większości kapitału francuskiego–Grupy Fayat do roku 2013.

W 2013 r. firma została wykupiona przez polski kapitał poszerzając ofertę inżynierskich rozwiązań specjalistycznych dla budownictwa oferowanych w ramach grupy Via Polonia. Od sierpnia 2014 roku realizuje swoje cele w formie spółki kapitałowej jako Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu.

Kompleksowość oferowanych usług możliwa jest dzięki rozbudowanej bazie projektowo – sprzętowej. Posiadamy własną pracownię projektową, realizującą zarówno projekty wykonawcze jak i opracowania i kosztorysy dla celów ofertowania usług zarówno w zakresie geotechniki jak również pozostałych branż w tym projektowania obiektów mostowych. Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym z centralną bazą sprzętu zlokalizowaną przy ul. Michałowo 60 w Poznaniu, zdolną w  odpowiedzi na zapotrzebowanie techniczne realizowanych budów - do konserwacji i remontu maszyn oraz regeneracji osprzętu wiertniczego.

W specyfikacji  prac zrealizowanych w ostatnich trzech latach firma wykonała realizacje obejmujące modernizacje wałów przeciwpowodziowych w technologii WIPS i DSM, pali i kolumn betonowych formowanych w gruncie w technologii CFA, Spire, CMC, DSM i Jet grouting, dla potrzeb posadowienia obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych.

Stosowane technologie pozwalają na realizację zarówno zadań związanych ze wznoszeniem nowych obiektów jak również pozwalające na renowację starych, często średniowiecznych murów jak np. zabytek klasy 0 – kościół Św. Jan Chrzciciela przy zamku w Malborku za pomocą kolumn iniekcyjnych pod fundamenty, wzmacnianie i stabilizacja podłoża pod filarami istniejących mostów i wiaduktów, wzmacnianie i stabilizacja nasypów pod linie kolejowe, drogi, linie tramwajowe.

W portfolio realizacji trzeba również wskazać wykonanie kotew gruntowych pod obudowy nadbrzeży portów, bulwarów rzecznych itp., mikropale i pale pod słupy estakad i trakcji oraz linii elektrycznych WN i NN, a także pod podpory ekranów przeciwakustycznych oraz wieże telefonii komórkowej, pod fundamenty ciężkich maszyn i zbiorników. Wykonywane są obudowy głębokich wykopów szerokoprzestrzennych ścianą szczelną lub ścianą typu „Berlinka” i wiele innych prac opartych na technologii głębokiego wiercenia i betonowania lub uszczelniania czy wzmacniania podłoża gruntowego.

W ostatnim okresie firma z powodzeniem realizuje prace związane w wykonawstwem ścian szczelinowych – np. kamienice Branickich w Warszawie oraz obiekty  mostowe na obiektach kolejowych – np. w ramach projektu E59. Realizacje w zakresie infrastruktury kolejowej, pozwalają na podejmowanie ciekawych wyzwań inżynierskich, w których firma uczestniczy zarówno w fazie koncepcyjno-projektowej- np. LCS Malbork w ramach E65, jak również realizacyjnej – obok wyżej wskazanych - przebudowa mostu uniwersyteckiego w Poznaniu na stacji Poznań- Główny oraz modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów.

Odbiorcami naszych usług są obok szerokiej gamy firm z zakresu generalnego wykonawstwa kubaturowego, infrastrukturalnego i przemysłowego – inwestorzy: elektrownie, zarządcy obiektów sportowych zarządy portów morskich, pracownie konserwacji zabytków, organizacje kościelne i  klasztorne szkoły wyższe, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy gospodarki wodnej i inwestorzy przemysłowi oraz zarządy SSE.

Wskazane wyżej realizacje ukazują zaledwie próbkę rodzajową wykorzystywanych technologii nie stanowiąc rzeczywistego zestawienia zrealizowanych przez Spółkę Franki Fundamenty S. A. obiektów.

Z roku na rok uczestniczymy w coraz większej liczbie projektów, zwiększając kompleksowość obsługi klientów. W 2014 roku Franki Fundamenty S.A. pozyskała 50 kontraktów wykonawczych, co stanowi podwojenie liczby zdobytych zleceń w stosunku do roku poprzedzającego. Znaczna ich część realizacyjnie przeszła na rok 2015, stanowiąc solidną podbudowę dobrego startu w kolejny okres rozliczeniowy.

Zapraszamy do współpracy.